Komt nu gij herders gij allen te zaam,
Komt en verheerlijkt des eeuwigen naam.
Christus de Heer is heden geboren,
Dien God ten Heiland ons heeft verkoren.
Vreest niet, wees blij!

Laat ons bewond'ren in Bethlehems stal,
Wat ons beloofd werd met jubelgeschal.
Laat ons verkonden dien wij daar vonden,
Laat ons Hem prijzen op schone wijzen.
Halleluja!

Laat ons bewond'ren in Bethlehems stal,
Wat ons beloofd werd met jubelgeschal.
Laat ons verkonden dien wij daar vonden,
Laat ons Hem prijzen op schone wijzen.
Halleluja!

Waarlijk verkondigt der eng'lenschaar,
Bethlehems herders de heuglijkste maar,
Christus doet vrede voor ons weer dagen,
God heeft in mensen een welbehagen.
Ere zij God

!

 
© 2006 - 2020 Jan Hengeveld.