Er is een kindeke geboren op aard
Midden in de winternacht
't Is geboren, het Godd'lijk Kind
Ere zij God
Komt nu gij herders
De herdertjes lagen bij nachte
Stille nacht
Komt allen tezamen
Heerlijk klonk het lied der eng'len
Daar is uit 's werelds duist're wolken
Over de heuvels en stil in het dal
Nu zijt wellekome
De herders in de velden
Komt verwondert u hier mensen
't Was nacht in Beth'lems dreven

© 2006 - 2019 Jan Hengeveld.