Komt verwondert u hier, mensen,
Ziet, hoe dat u God bemint,
Ziet vervuld der zielen wensen,
Ziet dit nieuwgeboren Kind!
Ziet, die't Woord is, zonder spreken,
Ziet, die vorst is, zonder pracht,
Ziet, die 't al is, in gebreken,
Ziet, die 't licht is, in den nacht,
Ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
Wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
Hoe men Hem in doeken bindt,
Die met zijne godheid wandelt,
Op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt hij hier in lijden,
Zonder teken van verstand,
Die den hemel moet verblijden,
Die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
Die 't al draagt in zijne hand.

O Heer Jesu, God en mense,
Die aanvaard hebt dezen staat,
Geef mij, dat ik door U wense,
Geef mij door Uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,

Maak mij vrij door uwe banden,
Maak mij rijk door uwen nood,
Maak mij blijde door uw lijden,
Maak mij levend door uw dood!

 
© 2006 - 2022 Jan Hengeveld.