Over de heuvels en stil in het dal,
Daar staat een kribbe, een schamele stal.
Over de bergen in 't wit van de nacht,
Daar werd het wonder, het wonder volbracht.
Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren,
Glorie, glorie, gloria, halleluja.

Vorsten zij kwamen in pracht en in praal,
Purper, scharlaken en oosterse taal.
Vorsten en volken, zij brachten hun eer,
't Kind in de kribbe, zo lag het daar neer.
Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren,
Glorie, glorie, gloria, halleluja.

Eng'len bezingen het lied door de nacht,
Christus geboren, de vrede gebracht.
Feest in de hemel en feest op het veld,
Feest op de aarde, de mare verteld.
Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren,
Glorie, glorie, gloria, halleluja.

 
© 2006 - 2022 Jan Hengeveld.